az   |   en   |    ru

Yeniliklər

Tədbirlər

Elmi Seminarda dissertasiya işləri müzakirə olundu

Elmi Seminarda dissertasiya işləri müzak…

 Dissertasiya işləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda yerinə yetirilib

Tədbirlər Aprel 20, 2018

Elmi müzakirələr

Aqrar sektorda emal sənayesinin başlıca xüsusiyyətləri və inkişafı problemləri

Aqrar sektorda emal sənayesinin başlıca …

 "Kreativ iqtisadiyyat" Diskussiya Klubunda bu mövzuda müzakirələr aparıldı

«Kreativ iqtisadiyyat» klubu Aprel 14, 2018

Tanınmış iqtisadçılar

ARİSTOTELin iqtisadi fikirləri

ARİSTOTELin iqtisadi fikirləri

(e.ə. 384, Stagera, Yunanıstan – e.ə. 322, Xalkida, Yunanıstan)

Tanınmış iqtisadçılar Aprel 18, 2018

Kitabxana

“Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı” adlı monoqrafiya çap olunub

“Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tara…

Kitablar Aprel 16, 2018

 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri” şöbəsinin...

“İqtisadiyyat İnstitutunda ölkəmizin gələcək inkişafına öz töhfəsini vermək potensialına malik dissertasiya işləri öz layıqli qiymətini alır”

“İqtisadiyyat İnstitutunda ölkəmizin gələcək inkişafına öz t…

Müsahibələr Aprel 16, 2018

Dosent Emin Məmmədzadə: “İnnovasiya infrastrukturunu səmərəli təşkil etmədən milli innovasiya sistemini qurmaq mümkün ol...